Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKONOMİ SORULARI - 2

1. Tatmin edildikleri sürece insanlara haz, tatmin edilmedikleri zaman insanlara ızdırap veren duygulara ne ad verilir? 

A) Tüketim B) Fayda C) Zarar D) ihtiyaç 

2. Malların ihtiyaçları karşılama özelliğine....................... denir. 

3. Sigara tiryakiliği yada alkol bağımlılığı ihtiyaçların hangi özelliğini gösterir?

A) Sonsuz olmaları  B) Şiddet bakımından farklılık göstermeleri C) Tatmin edildikçe şiddetlerinin artması D) ikame edilebilirlikleri 

4. Kıt kaynakları kullanan ve bu yüzden diğer mallar cinsinden belirli bir sosyal maliyeti olan mallara ..............mal denir. 

5. Aşağıdakilerden hangisi faydanın subjektif nitelik taşımasının nedeni değildir?

A) insanların zevk ve tercihlerindeki farklılıklar   B) Gelenekler    C) Modadaki sürekli değişim   D) Mal fiyatları 

6. Eğer bir mal faydalı ancak kıt değilse, o mala....................... mal denir. 

7. Hizmetler,....................... ve....................... hizmetler olarak ikiye ayrılır. 

8. Aşağıdakilerden hangisi birincil üretim faaliyetidir?

A) Balıkçılık B) Bakkallık C) Toptancılık D) Bankerlik

9. Aşağıdakilerden hangisi, işgücü kavramı içerisinde yer almaz?

A) Üst düzey şirket yöneticisi B) Profosyonel Futbolcu   C) Öğretmen D) Atom Fizikçisi 

10. Aynı çatı altında yaşayan ve ortak finansal kararlar alan tüm insanlar.........olarak tanımlanabilir.

CEVAPLAR 

1. Sorudaki ifade ihtiyacın tanımı olduğu için doğru yanıt D dir. 

2. Malların ihtiyaçları karşılama özelliğine fayda denir. 

3. Sigara tiryakiliği yada alkol bağımlılığı, ihtiyaçların C seçeneğinde belirtilen özelliği dışında diğer özellikleri hakkında bir şey ifade etmez. Bu nedenle doğru yanıt C dir. 

4. Burada tanımı verilen mal, ekonomik maldır. 

5. Mal fiyatları objektif nitelik taşıdığından, faydanın subjektifliği için bir neden oluşturmaz. Bu nedenle doğru yanıt D dir. 

6. Faydalı ancak kıt olmayan mala, serbest mal denir. 

7. Hizmetler ticari ve kişisel hizmetler olarak ikiye ayrılır. 

8. Doğru yanıt A seçeneğidir. Çünkü, bakkallık, toptancılık ve bankerlik birer hizmet üretimidir. 

9. Burada doğru yanıt A seçeneğidir. Çünkü, üst düzey yöneticisinin sunduğu girişim yeteneği, ayrı bir üretim faktörü olarak değerlendirilir. 

10. Burada yanıt hanehalkıdır.

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri