Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKONOMİ SORULARI - 6 

1. i. ikame etkisi
    ii. Gelir etkisi

    iii. Ürün etkisi

Yukarıdaki etkilerden hangileri, talep eğrisinin azalan eğime sahip olmasına neden olur? 

A) i  B) ii  C) i ve ii  D) ii ve iii 

2. Marjinal fayda pozitif ise toplam fayda ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Toplam fayda artar B) Toplam fayda azalır C) Toplam fayda değişmez D) Toplam fayda negatiftir
 

3. Tüketici artığının nasıl oluştuğunu anlamak için hangi yasayı gözönünde tutmak gerekir?
A) Azalan verimler  B) Artan verimler  C) Azalan marjinal fayda
D) Emek değer teorisi 

4. Eğer MUa/Pa  > Mub/Pb ise, tüketicinin dengeye gelebilmesi için  en uygun davranış, aşağıdakilerden hangisidir?
A) A'nın tüketilen miktarını azaltması  B) A'nın tüketilen miktarını artırması
C) A'nın tüketilen miktarını değiştirmemesi D) B'nin tüketilen miktarını artırması 

5. Marjinal fayda aşağıdakilerden hangisinin bir ölçüsüdür?
A) Malın fiyatındaki azalış nedeniyle gelirdeki artışın. 
B) Tüm mallardan daha fazla tüketilmesi nedeniyle toplam faydada ortaya çıkan artışın.
C) Bir malın bir birim daha fazla tüketimi nedeniyle toplam faydadaki artışın.
D) Malın fiyatındaki azalma nedeniyle faydadaki artışın. 

6. Tüketici hangi durumda sabit gelirini çok sayıda mal arasında optimal olarak dağıtır?
A) Her bir malın marjinal faydası sıfır olduğunda.  B) Her zaman gelirin belli bir oranı tasarruf ettiğinde.
C) Marjinal faydanın fiyata oranı her mal için eşit olduğunda D) Hiçbir maldan daha fazla satın alınamadığında 

7. Bir malın tüketilen miktarı arttıkça, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Toplam ve marjinal fayda artar.   B) Toplam ve marjinal fayda azalır.
C) Sadece toplam fayda artar.    D) Marjinal fayda azalırken, toplam fayda artar.
 

8. Azalan marjinal fayda yasası, Aşağıdakilerden hangisini ifade etmez ?
A) Tüketicinin üçüncü bardak çaydan hoşlanmayacağını.
B) Tüketicinin bir maldan daha fazla satın alabilmesi için fiyatının düşmesi gerektiğini
C) Bir malın tüketim miktarı artıkça, tüketilen en son biriminin faydasının azalacağını.
D) Bir tüketicinin üçüncü kutu kolayı içtiğinde, ikinci kutu kola kadar fayda sağlayamayacağını. 

9. Aşağıdakilerden hangisi, tüketici dengesini değiştirmez?
A) Tüketicilerin zevk ve tercihleri B) Mal fiyatları
C) Tüketicinin geliri D) Teknolojik gelişme 

10. Bir malın tamamen tüketiminden dolayı tüketicinin elde ettiği doyuma ...................       denir

CEVAPLAR 

1. ikame ve gelir etkisi sonucu, talep eğrisi azalan eğime sahip olduğu için doğru yanıt C   seçeneğidir.

2. Marjinal faydanın pozitif olması, malın ek birimlerin tüketimi ile toplam faydanın artacağını gösterir. Bu nedenle doğru yanıt A seçeneğidir.

3. Tüketici artığının nasıl oluştuğunu anlamak için azalan marjinal fayda yasasını göz önünde tutmak gerekir. Azalan ve artan verimler üretimle, emek değer teorisi ise bir malın maliyeti ile ilgilidir. Dolayısıyla doğru yanıt C seçeneğidir.

4.    Mua   >  Mub   
         Pa        Pb

durumunda, eşitliğin yeniden dengeye gelebilmesi için, Mua/Pa ifade­sinin azalması gerekir. Bunun için de, A malının fiyatı değişmediğinden A malının marjinal faydasının azalması gerekir. Bilindiği gibi bir malın marjinal faydası, o maldan tüketilen miktar arttığı zaman azalır. Bu nedenle tüketicinin yeniden dengeye gelebilmesi için A malından tükettiği miktarı arttırması gerekir. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir.

5. Marjinal fayda, bir malın tüketiminin bir birim arttırılması nedeniyle, toplam faydada ortaya çıkan artış olduğu için doğru yanıt C seçeneğidir.

6. Bunun için genel kural, her mala harcanan son liranın marjinal faydasının eşit olmasıdır. Bu ifade C seçeneğinde yer almaktadır. Dolayısıyla doğru yanıt C seçeneğidir.

7. Bir malın tüketilen miktarı arttığı zaman, marjinal faydası azalırken toplam faydası artar. Bu nedenle doğru yanıt D seçeneğidir.

8. Azalan marjinal fayda yasası, A seçeneğinde yer alan ifade dışında kalan diğer seçeneklerde yer alan ifadeleri açıklar. Bu nedenle doğru yanıt A seçeneğidir.

9. Tüketicinin zevk ve tercihleri, mal fiyatları ve tüketicinin geliri, tüketici dengesinin belirleyicileri olduğu için; tüketici dengesini değiştirirler. Buna karşılık teknolojik gelişme tüketici dengesini etkilemez. Bu nedenle doğru yanıt D seçeneğidir.

10. Burada da yer alan ifade Toplam Faydayı tanımlamaktadır.

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri