Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKONOMİ SORULARI - 9 

1. Marjinal maliyet için aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur?
A) A VC ve A TC ye minimum noktalarında eşittir.   B) A TC den küçüktür.
C) .A VC den büyüktür.  D) Belli bir üretim düzeyine ulaştıktan sonra A TC den büyüktür. 

2. Eğer ATC üretim düzeyi arttıkça azalıyorsa,
A) MC = ATC dir. B) MC < ATC dir. C) MC sonunda, A TC nin üstünde olur. D) Sabit maliyet yoktur. 

3. Bir üretim faktörünün satın alınması durumunda ortaya çıkan maliyete ne denir?
A) Açık maliyet  B) Örtük maliyet C) Değişken maliyet D) Sabit maliyet 

4. Aşağıdakilerden hangisi, sırasıyla TC/q ve DTC/Dq formüllerini ifade eder?

A) Marjinal ve toplam ürün B) Ortalama ve marjinal maliyet

C) Ortalama ve marjinal gelir  D) Marjinal gelir ve ortalama maliyet 

5. Aşağıdakilerden hangisi bir örtük maliyettir?
A) Ücret ve maaşlar B) Kredi faizi  C) Leasing ödemeleri D) Amortisman 

6. Bir mal veya hizmeti üretmek için kullanılan tüm kaynakların piyasa değerine .......... denir. 

7. Aşağıdaki formüllerden hangisi yanlıştır?
A) TC = TVC + TFC     B) TFC =
DTC / DQ     C) AC = TC / Q      D) MC = DTC/ DQ 

8. Aşağıdaki ortalama maliyet ifadelerinden hangisi yanlıştır?
A) AC = TC / Q   B) ATC = AFC + AVC       C) AFC = TFC / Q          D) A VC = TC / Q 

9. Değişken girdinin marjinal ürünü sabitse;
A) Ortalama değişken maliyet önce artar sonra azalır. B) Ortalama sabit maliyet artar.
C) Marjinal maliyet artar.  D) Marjinal maliyet sabittir.

10. Bir malın birimi başına vergi uygulanırsa;
A) Ortalama sabit maliyet artar.  B) Ortalama değişken maliyet sabit kalır.
C) Marjinal maliyet değişmez.   D) Hem ortalama hem de marjinal maliyetler artar.

CEVAPLAR 

1. Marjinal maliyet, A VC ve A TC yi her zaman minimum düzeylerinde kestiği için A seçeneği doğru yanıttır. 

2. ATC nin azalan kısmında, marjinal maliyet ATC nin altında yer aldığı için, doğru yanıt B seçeneğidir. 

3. Açık maliyetler, parasal ödemenin yapıldığı anda oluşurlar. Bir üretim faktörünün satın alınması, bir parasal ödemeyi gerektirdiği için açık maliyettir ve doğru seçenek A dır. 

4. TC/q ortalama maliyeti; DTC/Dq ise marjinal maliyeti ifade ettiği için doğru yanıt B dir. 

5. Burada doğru yanıt D seçeneğidir. Çünkü, örtük maliyet parasal bir ödemeyi gerektirmez. Bu nedenle, ücret ve maaşlar, kredi faizi ve leasing ödemeleri örtük maliyet olamaz. 

6. Bir mal veya hizmeti üretmek için kullanılan tüm kaynakların piyasa değeri Toplam Maliyeti verir. 

7. Bu soru olumsuz bir sorudur. A seçeneği toplam maliyeti verdiği için doğrudur.C ve D seçeneklerinde ise ortalama ve marjinal maliyet formülleri doğru olarak verilmiştir. B seçeneğinde toplam sabit maliyet yerine marjinal maliyet formülü kullanılmıştır. Yani yanlıştır. Bu nedenle B doğru yanıttır.

8. Bu sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. Çünkü AVC formülü bu seçenekte yanlış biçimde TC/q olarak verilmiştir. Oysa AVC nin TVC/Q olması gerekir. 

9. Bilindiği gibi marjinal maliyet MPP nin bir yansıması olduğu için, MPP sabit olduğunda      marjinal maliyet de sabit olur. Bu nedenle doğru yanıt D dir. 

10. Bir malın birimi başına vergi alınması, firmanın sabit maliyetlerini etkilemez. Buna karşılık firmanın değişken maliyetlerini arttırır. Bu nedenle doğru yanıt D seçeneğidir.

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri