Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEYNES'İN TÜKETİM TEORİSİ VE YAŞAM BOYU HİPOTEZİ

Keynes toplam tüketim harcamalarını psikoljik boyutta ele almıştır. Keynes bireylerin gelirleri ile ilişkili olarak belirli harcama alışkanlıkları edindiklerini yani gelirleri doğrultusunda belirli bir hayat standartı oluşturduklarını öne sürmüştür. Bu bağlamda Keynes bir temel psikolojik kanundan söz eder.Buna göre kişiler, gelirleri arttıkça tüketimlerini arttırmakta ancak tüketim artışları gelirartışının gerisinde kalmaktadır. Buna göre kişiler gelirleri yükseldiği taktirde tüketimlerini hemen artırmamakta bir süre bekledikten sonra tüketimlerinde bir artışa gitmektedirler. Keynes’e göre kişiler gelirden yoksun oldukları bir dönemde borçlanarak ya da tasarruflarını çözerek asgari bir tüketimde bulunmaktadırlar. Bu tüketim harcamalarını Keynes Otonom tüketim harcamaları olarak tanımlar.

Keynes’in tüketim teorisini şu şekilde ifade edebiliriz;  C = a + c . Y  yani

Toplam Tüketim = Otonom Tüketim harc.+ Marjinal tüketim eğilimi x Cari Kullanılabilir Gelir

YAŞAM BOYU HİPOTEZİ

Bu ilkeye göre kişiler tüketim-tasarruf kararlarını belirleme aşamasında sadece cari gelir düzeyini değil aynı zamanda ve hatta ağırlıklı olarak yaşamları boyunca elde etmeyi umdukları gelirleri de gözönüne almaktadırlar. Yaklaşımın çıkış noktasında kişilerin değişen bir tüketim kalıbı yerine istikrarlı bir tüketim kalıbını tercih ettikleri yönündeki gözlemler bulunmaktadır. Buna göre kişinin eline geçen arızi nitelikte bir gelir buguünkü tüketimi patlatmakayacak, yaşam boyu tüketimi artıracak şekilde ileriki yıllara bölüştürülecektir. Örenğin 100milyar TL’lık bir arızi gelir 50yıl yaşayacağını tahmin eden bir kişinin cari tüketimini yıllık sadece 2 milyar TL artıracaktır. YBH kısa ve uzun döenm bulguları ile daha bağdaşır bir izlenim vermektedir. Çünkü Keynes gibi cari gelirle tüketim arasında oransal artışlar öngörmemektedir. Cari gelirdeki konjonktürel değişim (yani gelirde meydana gelen ani bir sıçrama ) tüketim harcamalarına önemli oranda yansımamakta ve ortalama tüketim eğilimi düşmektedir. Aynı şekilde gelirdeki gerileme halinde ortalama tüketim eğilimi artacaktır. Diğer taraftan emek ile servet gelirlerinin kullanılabilir gelir içindeki payları değişmedikçeYBH uzun dönemde ortalama tüketim eğiliminin sabit kalacağını öngörmektedir.

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri