Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEYNES'İN YATIRIM TEORİSİ

Geleneksel yaklaşımda yatırımlar endojen bir büyüklüktür, yani yatırımlar ekonomik presnipler çerçevesinde modelin içinde yer alan büyüklükler tarafından belirlenmektedir. Keynes’in yatırım teorisinde yatırımların hem endojen hem egzojen  bölümleri vardır.
Keynes yatırımla ve faiz arasında, gelneksel iktisatçıların kurmuş oldukları ilişkiye benzer bir ilişki kurmaktadır. Yatırımlar düşen faizle birlikte genişlemektedir. Ancak ilişki geleneksel iktisatçıların benimsediği yaklaşım göre 2 noktada toplanabilecek farklılıklar içermektedir.

1.      Yatırım eğrisinin sol yukardan sağ aşağıya uzanması azalan verimler kanunu ile değil yatırım malları fiyatlarının kısa vadede yükselmesi gereği ile ilişkilidir, kısa dönemde yatırım malları sektörünün kapasitesi sınırlıdır. Bu bakımdan yatırım malları talebi genişledğinde yatırım mallarının fiyatları artacak yatırımların karlılığı düşecektir.Yatırım malları fiyatlarının artması halinde yatırımların aratabilmesi için fazilerin düşmesi gerekmektedir.

Yatay eksende sermaye stokunun değişik düzeyleri, dikey eksende piyasa faizi ve sermayenin marjinal etkinliği yer almaktadır. I0 eğrisi sermayenin marjinal etkinliğinin piyasa faizleri ile ifade edilen yatırım maliyetlerine eşit olduğu noktaları ifade etmektedir.

Dikkat edilirse yatırımlar genişledikçe makro perspektifte ve kısa dönemde yatırım malları fiyatları yükseleceği için sermayenin marjinal etkinliği düşmektedir. Bu durumda yatırım faaliyetlerinin genişlemesi için faiz oranlarının düşmesi gerekecektir.

Şekilde K0 optimal sermaye stokunu ifade etmektedir. Çünkü bu durumda mec ile sermaye maliyetleri çakışmaktadır. Piyasa faizleri r0 düzeyinde iken sermaye stokunun K1 olması K0-K1 kadar karlılıkl arz eden yatırımın gerçekleştirilmediğinin ifadesidir. Diğer taraftan yine piyasa faizleri r0 düzeyinde iken sermaye stokunun K2’e kadar genişletilmesi yatırım maliyetleri arttığı için K2-K0 kadar yatırımda mec, yatırım maliyetlerinin altında kalmaktadır. Şu halde sermaye stokunun K2 ‘ye kadar genişletilmesi söz konusu olmayacaktır.


Yatırım malları eğrisi istikrarlı değildir. Girişimcilerin beklentileri son derece değişkendir. Girişimcilerin beklentileri değiştiği için de yatırım hareketlerini sergileyen eğri değişmekte-dir.Beklentiler olumlu ise bütünü ile sağa, olumsuz ise sola kayacaktır.

Beklentilerin değişken olması faizin yatırım kararları üzerindeki etkisini sınırlamaktadır. Şöyle ki beklentilerin olumsuz yönde gelişmesi durumunda faizler gerilese bile yatrımlarda bir düşme söz konusu olabilecektir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri