Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEORİDE EKONOMİK İSTİKRAR

Denge ve istikrar kavramları iktisadi anlayışa göre değişmektedir. Ancak makro analize konu olan temel makro piyasaların dengeye gelmesi ile birlikte ekonomik istikrardan ve makro eknomik dengeden söz edebiliriz. Her ne kadar bazı iktisatçılar planlanmış yatırımlar ile planlanmış tasarrufların çakışması halinde makro dengenin kurulduğundan söz ederlerse de bu yaklaşımı ilk belirtilen yaklaşıma göre çok da kabul edilmesi mümkün değildir.Örneğin yaygın bir işsizlik varken ekonomik dengeden söz edilemeyeceği açıktır.

UYGULAMADA EKONOMİK İSTİKRAR

Ekonomik istikrar tanımı şu kriterler çerçevesinde oluşturulmaktadır; Fiyat istikrarı, Ekonomik büyüme, tam istihdam, Ödemeler bilançosu denkliği, Adil gelir bölüşümü, Temiz çevre vb.

Bu çerçevede ekonomik istikrar bazıları için sadece fiyat istikrarı olurken başkaları için ekonomik istikrar daha fazla kriteri içerebilir. Şu halde toplumun geniş bir kitlesi tarafından benimsenen bir istikrar kavramı üzerinde bir mutabakat sağlanmadığı taktirde ekonomik konuları sağlıklı bir şekilde tartışmak mümkün olmayacaktır. Şu halde ekonomik istikrardan ne anladığımızı ifade edebilmek için önce ekonomik istikrarı hangi kriterlerle tanımladığımızı belirtmemiz, sonra bunların önceliklendirilmesi, daha sonra rakamsal olarak tanımlanması ilk önce yapılması gerekenlerdir.Bize göre Türkiye şartlarında ekonomik istikrardan söz edebilmek için en azından İktisadi büyümenin %5-6 ; Enflasyonun azami %3 ve cari işlemler açığının bir milyar dolar civarında olduğu bir ortam gerekmektedir.

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri