Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vergi Muafiyeti ve Vergî İstisnası

Verginin ekonomik ve sosyal fonksiyonlarından ve vergide adalet ilkesinden söz edilirken de açıklandığı gibi, bu fonksiyon ve amaçlara vergileme veya bütün bir vergi sistemi ile ulaşılmaya çalışılırken çeşitli araç ve tekniklerden istifade edilmektedir. Özellikle şahsi gelir vergisi ile kurumlar vergisinde yoğunlaşan bu uygulamalardan birisi de vergi muafiyeti ve istisnası uygulamasıdır.

Bunlardan vergi istisnası (veya vergi ayrıcalığı), vergi kanunlarında esas itibariyle vergilendirilmesi öngörülen bir konunun veya nesnenin kısmen veya tamamen, sürekli veya geçici olarak vergi dışı bırakılmasıdır. Dikkat edilirse burada vergi dışı bırakma olayı objeye veya nesneye uygulanmaktadır. Örneğin, ticari kazançlarda istisnalar, zirai kazançlarda istisnalar.telif kazançları istisnası, ücretlerde istisnalar, ihracat istisnası, yatırım indirim istisnası vb. 

Vergi Muafiyeti (veya vergi bağışıklığı) ise. vergi kanunlarında esas itibariyle kendileri için vergi borcu doğması öngörülmüş olduğu halde, belirli kişi veya grupların vergi yükü dışında tutulmasıdır. Görüldüğü gibi burada da vergi dışı bırakma olayı, vergiye tabi kişilere, yani özneye tatbik edilmektedir Vergi muafiyetine örnek olarak da Gelir Vergisi Kanunundaki Esnaf Muaflığı, Küçük Çiftçi Muaflığı, Göçmen Muaflığı, Diplomat Muaflığı gibi muafiyetleri gösterebiliriz. 

Verginin Matrahı ve Vergide Tarhiyat 

Ödenecek verginin hesaplanmasında vergi matrahı önemli bir yer tutar. Verginin matrahı, üzerine bir oran yada tarife uygulanarak ödenecek vergi miktarının hesaplanmasına yarayan bir ekonomik değer veya fiziki bir unsurdur. Matrahı oluşturan nesneler zaman içinde değişime uğramıştır Daha önce de belirtildiği gibi, aynî ekonominin geçerli olduğu dönemlerde matrahlar da buna uygun olarak sayı, adet, metre, metreküp, kilo, ton gibi fiziki ölçüler içinde ele alınmaktaydı. Paralı ekonomiye geçilmekle birlikte, verginin matrahı da bu tür fiziki varlılar yerine parasal değerler ile ifade edilmeye başlanmıştır.           

Bunlardan, matrahı ekonomik miktar veya parasal değer olan vergilere "Advalorem (değer)" vergileri; matrahı fiziki ölçülerle belli edilen vergilere de "Spesifik" vergiler denilmektedir. 

Vergide tarhiyat veya verginin tarhı, matrah üzerine oran veya tarifenin uygulanmasıyla ödenecek verginin miktarının hesaplanması veya bulunması işlemidir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri