Türkiye Ekonomisi
Dünya Ekonomisi
Osmanlı Ekonomisi
Finansal Ekonomi
İşletme Ekonomisi
Hizmet Ekonomisi
Kalkınma Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Borsa ve Yatırım
Ekonomi Sözlüğü
Ekonomi Ders Notları
Ekonomi Düşünürleri
Genel Ekonomi Soruları
Özel İstatistik Arşivi
Özel İktisat Konuları
Açık Öğretim İktisat
Ekonomi Kurumları
Kamu Yönetimi
Kamu (Devlet) Maliyesi
Sigortacılık Konuları
Türkiye İktisat Tarihi
Yeraltı Ekonomisi
Kredi Kartı Piyasası
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kredi Kartlarının Faiz Oranlarına Etkisi 

Kredi kartı işlemlerinin piyasa faiz oranlan üzerinde doğrudan olumlu ya da olumsuz etki yaptığını söylemek mümkün bulunmamaktadır. 

Kredi kartları borçlanma taleplerinin artması ve tüketim harcamalarının yoğunlaşmasına yol açabilir. Borçlanma taleplerinin artması faiz oranlarının yükselmesi yönünde etki yapar. Ancak kredi kartları banka ve anlaşmalı firmaların rekabeti ve pazar payını artırma gayretleri de faiz oranlarını düşürücü yönde etki yapabilir. Kredi kartlarının faiz oranlarına net etkisi borçlanma talebi artışının faizleri tırmandırma etkisi ile rekabet ve pazar payının faizleri aşağı çekme eğiliminin gücüne ve genel ekonomik konjonktüre bağlıdır.

Daha önce de belirtildiği gibi kredi kartı sistemi ya da plastik kartlar ekonomik yapıda kullanıldıklarında elde tutulan atıl paranın büyük bölümü finansal sisteme yani bankalara girmekte, bankada bulunan para ise kişi ya da firmaların kasalarına daha az girmektedir. Plastik kart faaliyetini yapan bankaların temel amacı kart hamillerinin ve üye işyerlerinin vadesiz mevduatını bankada tutabilmektir. Bankalar bu konuda oldukça başarılı bir çalışma içerisindedirler. Son yıllarda tüm bankalar bireysel bankacılık işlemlerine    özellikle    plastik    kart    çıkarma    çalışmalarına    katılmaya başlamışlardır. Burada temel amaç düşük maliyetli vadesiz ticari ve tasarruf mevduatına ulaşabilmektir. Bankaların toplam vadesiz mevduatları içerisinde plastik kartlardan kaynaklanan vadesiz mevduatın toplam vadesiz mevduat içerisinden % 30'lar seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu şekilde ortaya çıkan ucuz maliyetli fonlar bankaların plasman maliyetlerini daha aşağı seviyelere düşürmekte, dolayısıyla kredi faizlerinin daha aşağı seviyelerde gerçekleşmesine neden olmaktadır. 

Özet olarak kredi kartlarının faiz oranlarına direkt etkisi olmamakla birlikte, piyasa faiz oranlarının daha aşağı düzeylerde gerçekleşmesine katkıda bulunduğu söylenebilir.

 

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü

Since 2005