Türkiye Ekonomisi
Dünya Ekonomisi
Osmanlı Ekonomisi
Finansal Ekonomi
İşletme Ekonomisi
Hizmet Ekonomisi
Kalkınma Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Borsa ve Yatırım
Ekonomi Sözlüğü
Ekonomi Ders Notları
Ekonomi Düşünürleri
Genel Ekonomi Soruları
Özel İstatistik Arşivi
Özel İktisat Konuları
Açık Öğretim İktisat
Ekonomi Kurumları
Kamu Yönetimi
Kamu (Devlet) Maliyesi
Sigortacılık Konuları
Türkiye İktisat Tarihi
Yeraltı Ekonomisi
Kredi Kartı Piyasası
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kredi Kartlarının İstihdama Etkisi 

Kredi kartları gerek tüketim talebi gerekse yatırım talebi açısından ele alındığında ülkede istihdam düzeyinin artmasına katkıda bulunduğu bir gerçektir. Kredi kartlarının gerek harcamaları teşvik ederek ek mal ve hizmet arzının artmasına aracılık ettiği gerekse bankalara ilave kaynak sağlaması açısından yine yatırımlara katkıda bulunduğu dikkate alındığında istihdam düzeyi üzerinde olumlu etkileri olan bir alışveriş aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yukarıda kredi kartlarının milli gelire etkisi açıklanırken dolaylı olarak istihdam düzeyine etkisine de değinilmiştir. Kredi kartı sistemi teknoloji yoğun bir işkolu görünümündedir. Buna rağmen plastik kart sektöründe yan sanayiler de dahil olmak üzere 10.000 kişinin üzerinde istihdam olanağı yaratılmıştır.

Plastik kartlar bir taraftan mal ve hizmet satın alınmasında kullanılırken diğer taraftan da ATM'lerden para çekerken kullanılabildiğinden banka içerisinde hizmet görecek personel sayısını azaltıcı yönde etkide bulunmaktadır. Yapılan bir araştırmaya göre ATM'den yapılan bir işlemin maliyeti 25-30 sent tutarken banka personelinin yaptığı işlemin maliyeti 1.75 USD'dır. Kredi kartı sisteminin tüm aşamalarında teknoloji, yoğun şekilde kullanılmaktadır. Kart basımı otomatik makinelerde yapılarak yine sistemden zarfa konularak paketlenmekte, müşterilere gönderilen hesap bildirim cetvelleri dev yazıcılarda yazıldıktan sonra yine ekstre katlama zarflama makinelerinde el değmeden paketlenmektedir. 

Plastik kart sektörünün işsizliği artırdığı iddia edilmektedir. Bu iddiaya katılmak mümkün değildir. Çünkü her sektör yeni iş imkanları yaratmaktadır. Yalnız yeni teknolojiler her zaman kalifiye ve teknik kişilere ihtiyaç duymakta ve vasıfsız kişileri saf dışına itmektedir. 

Kredi kartlarının istihdam düzeyine etkisini anlayabilmek için bir an kredi kartı sisteminin bulunmadığı bir ekonomiyi düşünmek bize yol gösterici olabilir. Kartsız bir ekonomide tıpkı 20 yıl önce olduğu gibi insanlar para ile alışveriş yapmakta ve tüm işlemler banka şubelerinden yapılmakta idi. Kart sistemi sadece ATM'ler nedeniyle bankada çalışan personel sayısını kısmen azaltmış ancak, bankaların plastik kartlarla ilgili bölümler açmalarına neden olmuştur. Bu bölümlerde kredi kartlarının basımı, pazarlaması, ilgililere teslimi, operasyonel işlemlerin takibi ile ilgili binlerce kişi çalışmaktadır. Ayrıca bu işlemlerle ilgili dağıtım şirketleri kurulmuş bu firmalar kartların, hesap ekstrelerinin, mektupların ve hediyelerin dağıtımı ile ilgili kadrolar oluşturmuşlardır. 

Parasal politikaların amaçlarından biri de istihdamı artırmak veya işsizliği azaltmak, hatta önlemektir. Yukarıda anlatıldığı gibi para arzı artırılarak efektif talep artırılabilir. Bu durumda ekonomi içindeki harcamalar artacak ve bu artış da toplam denge üretimini etkileyecektir. Bilindiği gibi bu, tipik Keynezyen çarpan etkisidir ve artan yatırımlar işsizliği de azaltmaktadır. 

Plastik kartların elektronik ticaretin vazgeçilmez aracı olması nedeniyle, bu ticaret yolu ile çok çeşitli iş olanakları da gündeme gelecektir. İnternet ve elektronik ticaretin de etkilerinin bu açıdan ele alınmasında fayda görülmektedir. 

İnternet ve elektronik ticaret yoluyla yaratılan katma değer bir çok yeni iş fırsatının ortaya çıkmasına da yol açacaktır. Şirket ve tüketicilerin internet firmalarına imkan sağlayan alt yapı ve bilgi teknolojisi sektörlerinde bilgisayar programcılarına, web sitesi üreticilerine, internete hizmet sağlayanlara ve diğer şahıslara ihtiyaç bulunmaktadır. ABD'de internetle ilgili istihdam 1997'nin ilk çeyreğinde 400 bine ulaşmıştır. İlave olarak online yayıncılığı gibi yeni sektörler ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında internetin düşük fiyatlarının harekete geçirdiği finansman ve eğlence hizmetleri sayılabilir. Ancak istihdam büyümesinden tüm ekonomik sektörler aynı şekilde yararlanmamaktadır. Yukarıda da ifade edildiği gibi bazı sektörler keskin bir biçimde değişmiştir. Buna mukabil değişik biçimdeki satış merkezi veya satıcılar gibi geleneksel toptan ve perakende ticaret elektronik ticaretin yarattığı yeni biçimler almaktadır. Bazı şahıslar bir web sayfası hazırlama, reklam, güvenilir ve kullanışlı bir ödeme sistemi ve satıştan sonra dağıtım için bir organizasyon düzenlemek zorundadırlar. Ayrıca şirketin örgüt yapısını etkileyen bazı değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Örneğin; muhasebe, satın alma, personel ve içsel iletişim alanlarında bu hizmetlerden bazılarının internet yoluyla otomasyon ve taşerona verilmesinden ötürü bazı büro işleri ortadan kalkabilir. 

Kuşkusuz, yeni çağın işçisi de sanayi devriminin kontrolü altında çalışan ve verilen emirleri uysalca yerine getiren işçilerine karşın, bilgi çağı, sorma alışkanlıkları gelişmiş ve yaratıcı gücünü kullanan "bilgi işçilerine" ihtiyaç duymaktadır. İleri sürüldüğüne göre, "tarih boyunca belki de ilk kez politik ve ekonomik liberalleşme aynı anlama gelmektedir. 

Kısacası, plastik kart sektörü işsizliği artırmak yerine tam tersine yeni istihdam olanakları oluşturmak suretiyle ülkemiz halkına yeni ve çağdaş bir sektör armağan etmiştir. 

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü

Since 2005