Türkiye Ekonomisi
Dünya Ekonomisi
Osmanlı Ekonomisi
Finansal Ekonomi
İşletme Ekonomisi
Hizmet Ekonomisi
Kalkınma Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Borsa ve Yatırım
Ekonomi Sözlüğü
Ekonomi Ders Notları
Ekonomi Düşünürleri
Genel Ekonomi Soruları
Özel İstatistik Arşivi
Özel İktisat Konuları
Açık Öğretim İktisat
Ekonomi Kurumları
Kamu Yönetimi
Kamu (Devlet) Maliyesi
Sigortacılık Konuları
Türkiye İktisat Tarihi
Yeraltı Ekonomisi
Kredi Kartı Piyasası
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kredi Kartlarının Zararları 

Kart Hamili Yönünden 

Kredi kartı kişinin iradesine sahip olamayıp aşırı derecede harcama yapması sonucu borcunu ödeyememesine ve bankanın kart hamili hakkında hukuki takip işlemleri yapmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle kart hamilleri kartlarını kullanırken gelirlerine paralel olarak harcama yapmalı ve iradelerine sahip olmalıdırlar. Aşırı miktarda para harcama kredi kartının olumsuz bir yönü sayılmamalıdır. Fazla para harcamak isteyen insan cebinde para olmadan başkalarından borç alarak da aşırı para harcayabilir. Bu durum kredi kartının bir kusuru ya da olumsuz tarafı değil, kişilikle ilgili bir problemdir. 

Kredi kartlarının mal ve hizmet fiyatlarını artırdığı ve bu nedenle müşterilerin cebinden daha fazla para çıktığı iddia edilmektedir. Kart kabul eden kuruluş bankaya ödediği komisyonu çıkarabilmek için fiyatlara zam yapmakta bu da nihai tüketiciye yansımaktadır. Kredi kartları bu açıdan bakıldığında müşterinin aleyhine bir görüntü vermektedir. 

Kredi kartı ile ilgili mevzuatın yetersiz olması nedeniyle kredi kartıyla ilgili hukuki ilişkiler kart veren kuruluşlar lehine sonuçlar vermekte, bu kuruluşlar ilişkileri düzenleyen sözleşmeleri kendi lehlerine düzenlemekte ve müşterilere imzalattırmaktadırlar. Ayrıca, kart hamilleri kredi kartının kaybolması, çalınması ve sahtesinin üretilmesi olayına karşı hassas davranmalı ve bu durumlarda zarara uğramamak için çalıştıkları bankayı derhal haberdar etmelidirler.

Üye İşyeri Yönünden 

Bankaların anlaşma yaptıkları işyerlerinden komisyon almaları ya da yapılan işlem tutarlarını belli süre hesapta bulundurma zorunluluklarından dolayı düşük kar marjı ile çalışan işyerleri zor durumda kalabilmektedirler. Günümüzde kredi kartı kullanılan birçok işyeri bu komisyonları dolaylı şekilde fiyatlara yansıtmaktadırlar. 

Üye işyerleri kredi kartı kabul ederken bazı kurallara uymak durumundadırlar. Gerekli özeni göstermeden yapılan işlemler işyeri aleyhine sonuçlar doğurabilmektedir. Örneğin işyeri kartı aldığında gerçek bir kart olduğunu, geçerlilik süresini ve ilgili kartın sakıncalı kartlar listesinde olup olmadığını kontrol etmek zorundadır. Özellikle manuel yapılan işlemlerde bu kontrol yapılmazsa işyeri sorumlu olmaktadır.

Kredi Kartı Çıkaran Banka Yönünden 

Kredi kartı işlemlerine aracılık eden banka açısından olumsuzluk, kredi kartı hamillerinin borçlarını zamanında ödememeleri ve kişiler hakkında yapılan takiplerden bir sonuç elde edilememesi gibi durumlarda ortaya çıkmaktadır. Kredi kartı ihraç eden banka sistemini kurup kartlarını yeteri kadar pazarlayamaz ya da mevcut kart hamillerinin beklenildiği kadar harcama yapmamaları durumunda başlangıçta yapılan yatırımlar kara dönüşemeyecektir. Çünkü sektörde çok sayıda kredi kartı çıkaran kurum bulunmakta ve yeni kurumlar piyasaya girerken birtakım tavizler vermektedirler.

Kredi kartı ile harcama eğilimi yüksek olduğundan ekonomik konjonktürdeki olumsuz

dalgalanmalarda, kredilerin geri dönmeme riski yüksek bulunmaktadır. Bir başka deyimle, kredi kartı ile ilgili harcamaların dönüş olasılığı, büyük ekonomik dalgalanmalara karşı daha esnektir. Nitekim, sistemin genel ve yaygın kabul gördüğü ve yerleştiği ülkelerde, toplam kredi stokunun % 30-40 civarındaki kısmı neredeyse kredi kartı ile olan tutarlardan oluşmaktadır. Bu nedenle, kredi kartı kurumlarının plasman politikalarını dikkatli ve gerçekçi bir şekilde planlamaları gerekmektedir. 

Kredi kartı çıkaran kurumlar için en önemli tehlike kredi kartlarının sahtesinin üretilmesi ve dolandırıcılık işlemleridir. Tüm dünyada kart çıkaran kuruluşların kartları dolandırıcılık ve sahte kart işlemlerine konu olabilmektedir. Sahte kartlarla ilgili sorumluluğun sahteciliğe konu olan kartın bankasına ait olması nedeniyle bu tür işlemler nedeniyle bankalar büyük zararlara maruz kalmaktadırlar. Bu nedenle bankaların kart sistemlerinde gerekli güvenlik tedbirlerini almaları gerekmektedir. 

Kredi Kartını Kabul Eden Banka Yönünden 

Banka üye işyeri anlaşması yapacağı kuruluşları seçerken dikkatli davranmaz ise bazı sorunlarla karşılaşması muhtemeldir. Ticari itibarı iyi olmayan, çalışanları dürüst olmayan işyerleri, sahte ya da çalınmış kartları kullanarak işlem yapabilmekte, bu tür işlemlerin bedellerini aldıktan sonra ya ortadan kaybolmakta ya da söz konusu kartların gerçek kart olduğunu iddia etmektedirler. Özellikle manuel yapılan işlemlerde bu tür sorunlarla sıkça karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle işyeri seçiminde basiretli davranılmalı ve sadece kart hizmeti vermek için kötü işyerlerine girümemeli ayrıca işyerlerinin kredi kartı ile alışveriş yapmak isteyen müşterilere iyi davranmaları hatırlatılmalı ve onlardan ilave komisyon ve ücret talep etmeleri engellenmelidir. Bu tür uygulamalar daha sonra yine ilgili bankanın problemle karşılaşmasına neden olmaktadır. Başlangıçta iyi analiz ve istihbarat yapılmadan işyerlerine kart kabul etme yetkisi verilmesi, daha sonra bankanın daha büyük problemlerle karşılaşmasına neden olabilmektedir. 

Kredi kartının sistemin tüm taraflarına olan fayda ve sakıncalarına değindikten sonra bundan sonraki bölümde "plastik para" olması sıfatıyla kredi kartlarının makro ekonomi üzerindeki etkilerine yer verilecektir. Sözkonusu başlık altında ekonomik sistemin genel görünümü ve mali sistemin para yaratma süreci kısaca açıklandıktan sonra belirli ekonomik parametreler üzerinde kredi kartlarının etkileri analiz edilecektir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü

Since 2005