Türkiye Ekonomisi
Dünya Ekonomisi
Osmanlı Ekonomisi
Finansal Ekonomi
İşletme Ekonomisi
Hizmet Ekonomisi
Kalkınma Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Borsa ve Yatırım
Ekonomi Sözlüğü
Ekonomi Ders Notları
Ekonomi Düşünürleri
Genel Ekonomi Soruları
Özel İstatistik Arşivi
Özel İktisat Konuları
Açık Öğretim İktisat
Ekonomi Kurumları
Kamu Yönetimi
Kamu (Devlet) Maliyesi
Sigortacılık Konuları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uluslararası İktisat Soruları 

1)  Ülkelerin ekonomik olarak bir birlik oluşturup, diğer ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi uygulamasına ne ad verilir?

A)  Serbest Ticaret Bölgesi

B)  Gümrük Birliği

C)  Ortak Pazar

D)  Centilmenlik Anlaşması

E)  Ekonomik İşbirliği 

2) Cari işlemler dengesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Görünmeyen işlemler cari işlemler dengesinde yer alır.

B)  Dış ticaret dengesi cari işlemler dengesinde yer alır.

C)  Turizm ve seyahat, faktör gelirleri görünmeyen işlemler içinde sayılır.

D)  Dış borç ana para ödemeleri cari işlemler dengesinde yer alır.

E)  Sermaye hareketleri cari işlemler dengesinde yer almaz. 

3)  Ödemeler bilançosunda "Dış Ticaret dengesi" ile aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir?

A)  Bir yıl içinde bir ülkede yerleşik olanlar arasında gerçekleşen mal ve hizmet alışverişleri

B)  Bir yıl içindeki ülkenin bütçesindeki açık veya fark

C)  Bir yıl içindeki bir ülkedeki üretim ve istihdam miktarı

D)  Bir yıl içinde ihraç ve ithal edilen mallar arasındaki fark

E)  Bir yıl içinde bir ülkede dolaşan para miktarı 

4) Aşağıdaki verilenlerden hangisi (inansal yenilikleri oluşturur? 

I.       Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil

II.     Forvvard

III.    Leasing

IV.    Hisse senetleri

A)  I veli

B)  II ve III

C)  I ve IV

D)  II ve IV

E)  I, II ve III 

Uluslararası İktisat Sınav Soruları 

5) LİBOR nedir?

A)  Newyork bankalar arası piyasada geçerli olan faiz oranı

B)  Londra bankalar arası piyasada geçerli olan faiz oranı

C)  Uluslararası bankacılık mevduat faiz oranı

D)  Uluslararası borsası

E)  Uluslararası kapitalizasyon oranı 

6)   Ödemeler   dengesi  denildiğinde   aşağıdakilerden   hangisi   ifade edilmek istenmektedir?

A)  Cari İşlemler Dengesi

B)  Cari İşlemler Dengesi + Sermaye Hesapları Dengesi

C)  Cari İşlemler Dengesi - Sermaye Hesapları Dengesi

D)  Resmi Rezerv İşlemleri Dengesi

E)  Net Hata ve Noksanlar Dengesi 

7) Aşağıdakilerden hangisi IMF'nin asli fonksiyonudur?

(SAYIŞTAY: 1992)

A)  Parasal akımları düzenlemek

B)  Az gelişmiş ülkeleri desteklemek

C)  Ödemeler dengesi açıklarını kapatmak

D)  Uzun vadeli krediler sağlamak

E)  Kısa vadeli krediler saâlamak 

8) Özel çekme Hakları ya da SDR nedir?

(ESBANK: 1993)

A)  Külçe Altının dünyadaki adı

B)  Avrupa para birimi

C)  Doların bankalararası kodu

D)  Kağıt altın denilen IMF parası

E)  Dünya Bankası kredisi 

9)  Uluslararası para piyasasında ülkelere kredi veren uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A)  IMF

B)  IBRD

C)  ECU

D)  OPEC

E)  W.T.O 

Uluslar arası İktisat Final Soruları 

10) Türkiye IMF'ye hangi tarihte üye olmuştur?

A) 1948

B) 1958

C) 1965

D) 1947

E) 1980 

11)  İMF (Uluslararası Para Fonu)'nun yarattığı hesabi paranın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  EURO

B)  EURO-DOLAR

C)  LİBOR

D)  SDR

E)  ECU 

12)  Aşağıdakilerden hangisi Uluslar-arası Mali Kuruluşlardan birisi değildir?

A)  Dünya Bankası

B)  İMF (Uluslararası Para Fonu)

C)  Avrupa Yatırım Bankası

D)  IBRD

E)  Avrupa Konseyi 

13)  Aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisi proje karşılığı ülke bazında kredi verir?

A)  IMF (Uluslararası Para Fonu)

B)  Dünya Bankası

C)  OECD

D)  Avrupa Topluluğu

E)  İslam Kalkınma Bankası 

14)    Uluslararası iktisat teorisinde "Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi" aşağıdaki iktisatçılardan hangisi-ne aittir?

A)  David Ricardo

B)  Turgot

C)  Kari - Marx

D)  Adam Smith

E)  Mallhus 

15)   Uluslararası ticarette himayecilikten kaçınılmasını, iç ve dış ticaretin serbes( olmasını savunan ve gerçek zenginliğin sadece toprak olduğuna inanan iktisadi görüş sahiplerine ne ad verilmektedir?

A)  Mcrkantalistler

B)  Fizyokratlar

C)   Marksistler

D)  Liberalistler

E)  Komünistler 

16) İhracatçının, sözleşmede belirtilen tarihte alıcı tarafından belir­lenen limanda geminin güvertesine malı teslim ederek o andan itibaren oluşacak riskleri ithalatçıya devrettiği teslim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A)  CİF

B)  FAS

C)  FOB

D)  CFR

E)  FCA 

Uluslar arası İktisat Vize Soruları 

17)   Taşımacılıkta, özellikle de deniz taşımacılığında yükün taşıta yüklendiği ya da yüklenmek üzere teslim edildiğini kanıtlayan belgeye ne ad verilmektedir?

A)  Menşe Şehadetnamesi

B)  Navlun

C)  Konşimento

D)  Proforma Fatura

E)  Akreditif 

18)  Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette kullanılan ödeme yöntem­lerinden birisi değildir?

A)  Prefinansman

B)  Mal Mukabili Ödeme

C)  Vesaik Mukabili Ödeme

D)  Akreditifli Ödeme

E)  Teslim Mukabili Ödeme 

19)  Dış ticarette bankasına akreditif açma talimatı vererek, işlemi başlatmış olan ithalatçıya ne ad verilir?

A)  Amir banka

B)  Akreditif Amiri

C)  Aracı Banka

D)  Akreditif Lehdarı

E)  Akreditif Uzmanı 

20)  Dış ticarette, akreditif şartlarına göre, akreditifi lehdara ihbar veya teyit eden, lehdara ödemeyi yapan, ibraz edilen poliçeyi kabul eden veya aval veren bankaya ne ad verilir?

A)  Amir banka

B)  Aracı bankı

C)  İhbar bankası

D)  Teyit bankası

E)  Ödeme bankası 

21)  Mallar bir ülkenin gümrüğünden geçerken tahsil edilen vergi oranlarını gösteren listeye ne ad verilir?

A)  Kota Tarifesi

B)  Gümrük Tarifesi

C)  Vergi Tarifesi

D)  Damping Tarifesi

E)  Sübvansiyon Tarifesi 

22)  Dış ticarette, aynı malın yurtiçine göre yurtdışına daha ucuz satılmasına ne ad verilmektedir?

A)  Kolalama

B)  Sübvansiyon

C)  Damping

D)  Dardanizm

E)  Merkantalizm 

23)  Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette Tarife ve Kota dışı engel­lerden birisi değildir?

A)  Sübvansiyon

B)  Gönüllü İhraç Kotaları

C)  Referans Fiyatlar

D)  Damping

E)  Gümrük tarifeleri 

24) Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette entegrasyon şekillerinden birisi değildir?

A)  Serbest Ticaret Antlaşmaları

B)  Gümrük Birliği

C)  Ortak Pazar

D)  Ekonomik Birlik

E)  İşbirliği Konseyi 

25)  Günümüzde dünyada tam bir eko-nomik işbirliğine yaklaşmış o-lan entegrasyon aşağıdakilerden hangisidir?A)  Avrupa Birliği

B)  NAFIA

C)  Karadeniz Ekonomik İşbirliği

D)  Doğu Asya Ekonomik Birliği

E)  Bağımsız Devletler Topluluğu Eko-nomik Birliği 

26)  Dış ticarette ekonomik enteg-rasyon sürecinin en son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Gümrük Birliği

B)  Ortak Pazar

C)  Ekonomik ve Parasal Birlik

D)  Serbest Ticaret Antlaşması

E)  Serbest Ticaret Bölgesi 

27)  Dış ticarette üye ülkeler arasında sadece gümrük vergilerinin, eş etkili vergilerin ve miktar kısıtlamalarının kaldırıldığı ekonomik entegrasyon şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Serbest Ticaret Antlaşması

B)  Serbest Ticaret Bölgesi

C)  Gümrük Birliği

D)  Ortak Pazar

E)  Ekonomik Birlik 

28)   Ülkemiz "Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Antlaşmasına" hangi tarihte dahil olmuştur?

A) 1940

B) 1948

C) 1950

D) 1953

E) 1974 

29)  Aşağıdaki kalemlerden hangisi ödemeler bilançosunun "Görün­mez İşlemler Bilançosu" kısmında yer alan bir hesaptır?A)  Mal ihracatı

B)  Turizm Gelirleri

C)  Kar Transferleri

D)  Özel Bağış ve Hediyeler

E)   Özel Portföy Yatırımları 

Uluslar arası İktisat KPSS Soruları 

30)   Aşağıdakilerden  hangisi ödemeler  bilançosundan   "Çizgi  Altı İşlem" olarak nitelendirilen kalemlerden birisi değildir?

A)  Kısa süreli resmi sermaye

B)   Döviz

C)  Özel Portföy Yatırımları

D)  Parasal Altın

E)   SDR (Özel İMF'den Çekme Hakları) 

31)  Ödemeler bilançosunda denkleştirme işlemi hangi hesap kalemi ile yapılır?

A)  Kar transferleri

B)  Hükümet Transferleri

C)  Özel Portföy Yatırımları

D)  Net Hata ve Noksanlar

E)   SDR (İMF'den Özel Çekme Hakları) 

32) Ödemeler bilançosunda Cari İş-lemler ve Sermaye hesabına kay­dedilen işlemlere ne ad verilir?

A)  Otonom işlemler

B)   Denkleştirici İşlemler

C)  Dengesizlik Giderici İşlemler

D)  Çizgi Allı İşlemleri

E)   Açık Kapayıcı işlemler 

33)  Ödemeler bilançosunda otonom işlemlere verilen diğer ad nedir?

A)  Açık Kapayıcı İşlemler

B)  Çizgi Altı İşlemler

C)  Çizgi Üstü İşlemler

D)  Dengesizlik Giderici İşlemler

E)  Çizgi İşlemleri 

34)   Aşağıda ikişerli olarak verilen hesaplardan hangi şıktaki ikisi ödemeler bilançosunda dengesizlik doğuran işlemlerdir?

A)  Cari İşlemler-Resmi Rezerv İşlemler

B)  Cari İşlemler-Sermaye İşlemleri

C)  Het Hata ve Noksanlar-Cari İşlemler

D)  Resmi Rezerv İşlemleri-Net Hata ve Noksanlar

E)   Resmi Rezerv İşlcmleri-Sermaye İşlemleri 

35) Uluslararası resmi rezevler içinde en büyük pay hangi paraya (dövize) aittir?

A) ABD Dolan

B)  Euıo

C) Japon Yeni

D)  İngiliz Sterlini

E)  Fransız Frangı 

36) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası bir Likidite aracı değildir?

A)  Altın

B)  Döviz

C)  Özel Çekme Haklan (SDR)

D)  İMF'den Sağlanan Koşullu Çekme Haklan

E)  Bancor 

37)  Ulusal paranın, dünya parası olarak yaygın bir biçimde kulla­nılmasının ilgili ülkeye sağladığı kazanç olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Senyoraj

B)  Damping

C)  Rezerv

D)  Konvertibilite

E)  Likidite 

38)  Dünya para sisteminin kurulması çalışmaları sırasında Kcynes Planına göre dış ödemelerde kullanılması önerilen sabit kaydi paraya ne ad verilmekte idi?

A)  Döviz

B)  Bancor

C)  Unitas

D)  Altın

E)  SDR (Özel Çekme Haklan) 

39)  Dünyada uluslararası likidite yetersizliği biçiminde yaşanan ve "Dolar Kıtlığı Dönemi" olarak nitelendirilen dönem hangi yıllar arasında yaşanmıştır?

A)  I924- 1938

B)   1940- 1945

C)   1945-1958

D)  1950- 1960

E)   1974- 1980 

Uluslar arası İktisat Test Soruları 

40) Euro hangi tarihten itibaren Avrupa Birliğinin tek resmi parası haline gelmiştir?

A) 01 . 01 . 2002

B) 01 .07.2002

C) 01 . 12.2002

D) 01 .07.2003

E) 31 . 12.2003 

41)  Bir ulusal paranın, onu çıkartan ülkenin sınırları dışında oluşan piyasasına ne ad verilir?

A)  Europara Piyasası

B)  Döviz Piyasası

C)  Yabancı Sermaye Piyasası

D)  Yabancı Para Piyasası

E)  Yabancı Döviz Piyasası 

42)  Bir ülke para birimi değerinin, bir piyasada diğer ülke piyasala­rındaki değere göre yüksek olması durumunda, paranın değerinin düşük olduğu piyasadan alınıp, değerinin yüksek olduğu piyasada satılmak suretiyle kazanç sağlama işlemine ne ad verilir?

A)  Konvertibilite

B)  Döviz Açığı

C)  Damping

D)  Döviz Arbitrajı

E)  Revülüasyon 

43) Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette tarife benzeri engellerden biri değildir?

A)  İthalat teminatları

B)  İthal ikamesine sübvansiyon

C)  Çoklu kur sistemi

D)  Fark giderici vergiler

E)  İthalat kotaları 

44)  Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette tarife dışı araçlardan biri değildir?

A)  İthalat kotaları

B)  İthalat yasakları

C)  İhracat kısıtlamaları

D)  Kambiyo kontrolü

E)  Fark giderici vergiler 

45) Aşağıdakilerden hangisi bağlı ticaret türlerinden biri değildir?

A)   Forvvard

B)  Takas

C)  Kliring

D)  Svvitch Ticaret

E)  Offset Anlaşmaları 

46) Aşağıdakilerden hangisi serbest bölge çeşitlerinden biri değildir?

A)  Serbest Ticaret Bölgesi

B)  Serbest Hizmet Bölgesi

C)  Serbest Üretim Bölgesi

D)  Serbest limanlar

E)  Kıyı Ötesi Bankacılık 

47)  ABD Dolarının, ABD dışında başka ülkelerde oluşan piyasasına göre ne ad verilir?

A)  Euro dolar piyasası

B)  Euro tahvil piyasası

C)  Uluslararası Dolar Piyasası

D)  Eurobank piyasası

E)  LİBOR piyasası 

Açıköğretim Uluslar arası İktisat Soruları 

48) ihracat endüstrisinde bir firmanın malını dış piyasada iç piya­sadan daha düşük bir fiyatla satmasına ne denir?

A) Kliring

B) Kota

C) Damping

D) Dardanizm

E) Tarife 

49) Aşağıdakilerden hangisi özel bir gümrük rejimi değildir?

A)  Geçici ithal

B)  Serbest Bölgeler

C)  Antrepolar

D)  Transit taşımacılık

E)  Limanlar 

50)  Başka ülkelerdeki enflasyon sebebiyle o ülkeden ithal etmekte olunan malların fiyatlarının yükselmesi nedeniyle oluşan enflasyona ne denir?

A)  Fiyat enflasyonu

B)  Döviz Enflasyonu

C)  İthal Enflasyon

D)  Maliyet Enflasyonu

E)  Hiperenflasyon 

ULUSLARARASI İKTİSAT CEVAPLI TEST SORULARI I

 

 

 

 

 

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

B

D

D

B

B

B

C

D

A

D

D

E

B

D

B

 

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

C

C

E

B

B

B

C

E

E

A

C

B

D

D

C

 

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

D

A

C

B

A

E

A

B

C

B

A

D

E

E

A

46

47

48

49

50

 

B

A

C

E

C

 

                               

 

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Sağlık Bilgileri

Since 2005