Türkiye Ekonomisi
Dünya Ekonomisi
Osmanlı Ekonomisi
Finansal Ekonomi
İşletme Ekonomisi
Hizmet Ekonomisi
Kalkınma Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Borsa ve Yatırım
Ekonomi Sözlüğü
Ekonomi Ders Notları
Ekonomi Düşünürleri
Genel Ekonomi Soruları
Özel İstatistik Arşivi
Özel İktisat Konuları
Açık Öğretim İktisat
Ekonomi Kurumları
Kamu Yönetimi
Kamu (Devlet) Maliyesi
Sigortacılık Konuları
Türkiye İktisat Tarihi
Yeraltı Ekonomisi
Kredi Kartı Piyasası
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İnsan Kaçakçılığı 

Geri kalmış ülkelerdeki yüksek nüfus artışı ve yok­sulluk bir yandan, siyasi istikrarsızlık ve ekonomik so­runlar diğer yandan, dünyada bu sorunların yaşanmadı­ğı bölgeleri cazip kılmaktadır. Bu nedenle tüm dünyada sorunlu yörelerden göç çekim merkezi konumundaki gelişmiş ülkelere göç etme eğilimi vardır. Ancak göç edilen ülkelerde yasal göç alma çok düşük düzeylere inmiş ve oldukça da güçleşmiştir. Bu gelişmeler yasal olmayan göçleri ve dolayısıyla yeraltı örgütlerinin faa­liyetlerini artırmıştır. Öyleki IOM'in (Uluslararası Göç Örgütü) verilerine göre yeraltı örgütleri yılda dört mil­yon dolayında kişiyi yasal olmayan yollardan sınır ötesi göç ettirmekte, yılda yedi milyar ABD dolarının üze­rinde gelir elde etmektedir. Konuyla ilgili yasal altyapı­nın yeterince gelişmemiş olması ve ülkeler arasında işbirliği eksikliği söz konusu ticareti yapan örgütlerin ya da kişilerin ağır ceza almasını güçleştirmektedir (TÜGİAD 1998b). 

Yeraltı örgütlerince gerçekleştirilen göçün bir diğer boyutu ise kadınların ve çocukların istismar edilmesi ve cinsel-fıziksel açıdan sömürülmesi şeklindedir. Bu tür insan kaçakçılığında fuhuş sektörünün de katılımıyla suçun niteliği artmakta ve yeraltı faaliyetleri için geniş zemin oluşmaktadır. 

Ülkemizde insan kaçakçılığı ağırlıklı olarak eko­nomik boyutu olan uluslararası bir sorun olduğu kabul edilmektedir. Ekonomik sorunların artmasına paralel olarak başta geçim sıkıntısı çekenler iş bulma düşünce­siyle bu faaliyetlere hız kazandırmaktadırlar. Ayrıca Türkiye coğrafi konumu nedeniyle, başta Ortadoğu ülkelerinden Avrupa ülkelerine göç etmek isteyenler için transit ülke konumundadır. 

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı verilerine göre insan kaçakçılığı ile ilgili olarak 1995 yılında 49 olayda 173 organizatör, 1996 yılında 47 olayda 188 organizatör, 1997 yılında ise 40 olayda 411 organizatör belirlenmiş, bunlardan 186'sı yakalanmıştır. Yine aynı raporda PKK terör örgütünün gerek militan ve sempatizanlarını yurt dışına çıkarmak için, gerekse finans temin etmek için insan kaçakçılığı olaylarında etkin rol oynadığı ifade edilmektedir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü

Since 2005