Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKONOMİ KONU ANLATIMI - İktisat Bölümüne Alternatif Kısa Açıklamalar ve Konu Anlatımları

ÜNİTE 1 - ÜNİTE 2 - ÜNİTE 3 - ÜNİTE 4 - ÜNİTE 5 - ÜNİTE 6 - ÜNİTE 7 - ÜNİTE 8 - ÜNİTE 9

MİKRO İKTİSATTAN MAKRO İKTİSADA GEÇİŞ

Büyük Bunalım: Çok büyük bir ekonomik daralmanın ve yüksek işsizliğin yaşandığı 1929’da başlayan 1930’lu yıllar boyunca devam eden süreçtir.

*istihdamı belirleyen temel faktör taleptir.*ekonomiye devlet müdahalesi gereklidir.*ekonomide en etkili politika maliye politikasıdır. *ücretler esnek olmadığı için istihdamı belirlemede yeterli değildir. 

MAKRO İKTİSADIN İLGİ ALANI

1-İşsizlik ve İstihdam Düzeyi
2-Enflasyon
3-Üretim Artış Oranı
 

1- İŞSİZLİK VE İSTİHDAM DÜZEYİ

İşsizlik: Çalışma istek ve kabiliyetine sahip olan ve cari ücret haddinde çalışmak isteyip de iş bulamayanların oluşturduğu istihdam düzeyidir.

İstihdam:
Çalışma  ve gelir sağlama kararında olan bireylerin hizmetlerinden yararlanılmak üzere çalıştırılmasıdır.

İşsizlik Oranı:
Toplam işgücü içerisinde işsiz olanların oranıdır.


a) Frisiyonel (Arızi) İşsizlik:
Yer ve meslek değiştirme sırasında belirlenip olumsuz etkisi en az olan işsizlik türüdür.kısmi ve geçici bir işsizliktir. 

b) Konjonktürel İşsizlik.
Üretim hacminde zaman zaman ortaya çıkan daralmaların yarattığı işsizliktir.yaygın işsizlik türlerinden biridir.

c) Mevsimsel İşsizlik:
Tarımsal yapılı ülkelerde görülen bir işsizlik türüdür. yaygın işsizlik türlerinden biridir.

d) Bölge ve Sektör İşsizliği:
Belli bir sektörün veya bölgenin çekici bir alan olmaktan çıkması durumunda sektörün üretiminin daralmasına bağlı olarak ortaya çıkan işsizliktir. 

e) Teknolojik İşsizlik: Uzun süre emek yoğun üretim metodu uygulanmaktan sermeye yoğun tekniklere geçilmesi durumunda bir kısım emeğin işsiz kalması ile ortaya çıkan işsizliktir.

f) Yapısal İşsizlik: Ekonominin bütün sektörleri ile toplu ve devamlı olarak durgun  bir düzeyde kaldığı dönemlerde ortaya çıkan işsizlik. 

g) Gizli İşsizlik: Belli bir üretim sektöründe istihdam edilenlerden bir kısmının faaliyetten çekilmesi durumunda üretim hacminde bir daralma meydana gelmemesi sonucu görülen işsizliktir 

2- ENFLASYON

Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinde ortaya çıkan artıştır.

Hiperenflasyon:
Fiyatlar genel düzeyinde çok hızlı artışların yaşadığı dönemdir.

Ekonomik Büyüme:
Ekonominin mal ve hizmet üretme kapasitesindeki artıştır. Üretim hacmindeki artış ve azalış şeklindeki kısa dönemi dalgalanmamalara

konjonktür
denir.Konjonktürün toplam üretimin azaldığı dönemine daralma (resesyon) toplam üretimin arttığı dönemine ise canlanma dönemi denir.

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri